Leren

Op onze scholen ontwikkelen de leerlingen zich cognitief, sociaal en creatief. Onze leerkrachten hebben positieve verwachtingen van onze leerlingen en vinden goede resultaten belangrijk.

Leren

Ontwikkelen

Alles wat wij doen heeft direct of indirect betrekking op leren en ontwikkelen. In iedere laag binnen onze schoolorganisatie is er ruimte voor ontwikkeling.

Ontwikkelen

Duurzaam

Veranderen hoort bij ontwikkelen. Wij vinden dat veranderingen een duurzame verbetering van ons onderwijs moeten opleveren. En dat verbeteringen goed geborgd moeten worden.

Duurzaam

Creatief

Creatief kun je zijn in alles wat je doet en denkt. Dat zien wij ook graag terug op onze scholen. Creativiteit is wat wij de kinderen op onze scholen mee willen geven. Creativiteit en ontwikkeling gaan hand in hand.

Creatief

Liduinaschool

locatie Timor
locatie Juno

 

Sint Bavoschool

locatie Eem
locatie Revius