Personeelsbeleid

Personeelsbeleidsplan

Het personeelsbeleid van de stichting staat beschreven in het Personeelsbeleidsplan. Het plan, dat is geschreven in 2010, is voor een groot deel gebaseerd op de CAO-PO. Vanaf najaar 2016 zal het personeelsbeleidsplan worden getoetst aan de huidige CAO-PO. Er zullen hoofdstukken herschreven worden en sommige hoofdstukken zullen verdwijnen. 

CAO-PO

Een goede CAO voor het primair onderwijs maakt het mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen. In een CAO-PO, maken de PO-Raad als werkgeversorganisatie en de werknemrsorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden. In juli 2016 heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over de CAO. U kunt de CAO 2016-2017 hier downloaden.