Onderwijsbeleid

Schoolplannen

Het onderwijskundig beleid wordt op schoolniveau beschreven in het schoolplan. De schoolplannen van onze locaties zijn geschreven voor de periode 2015-2019. 

Schoolplan Liduinaschool, locatie Timor 
Schoolplan Liduinaschool, locatie Juno 
Schoolplan Sint Bavoschool, locatie Eemstraat 
Schoolplan Sint Bavoschool, locatie Revius 

Resultaten van het onderwijs

Scholenopdekaart.nl is een onafhankelijke site, die u inzicht biedt in de resultaten van het onderwijs op onze scholen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De site scholenopdekaart.nl is in ontwikkeling. De komende maanden wordt er meer informatie over de scholen toegevoegd.

Schoolvensters Liduinaschool, locatie Timor
Schoolvensters Liduinaschool, locatie Juno
Schoolvensters Sint Bavoschool, locatie Eem
Schoolvensters Sint Bavoschool, locatie Revius