Haarlem-Schoten

MT Stichting Haarlem-Schoten
 

De stichting Haarlem-Schoten omvat twee basisscholen met in totaal vier locaties. Elke locatie heeft zijn eigen leidinggevende (schoolleider):

Arnold van der Peet – Liduinaschool locatie Timor

interim schoolleider – Liduinaschool locatie Juno

Caroline Erkens - Sint Bavoschool locatie Eem

Brigitte Wisker - Sint Bavoschool locatie Revius

 

De schoolleiders hebben de dagelijkse leiding over de locatie en zijn verantwoordelijk voor de locatie. Ze sturen het schoolteam aan, voeren gesprekken met teamleden, ouders en leerlingen, maken schoolplannen en jaarplannen, houden de opbrengsten in de gaten, doen klassenbezoeken enz. 

Samen met de directeur vormen de vier schoolleiders het MT (managementteam) van de stichting. De directeur is leidinggevende van het managementteam,  aanspreekpunt voor het TB, voor de GMR en diverse externe contacten waar de stichting mee te maken heeft. Ook is hij eindverantwoordelijke voor de Stichting KBO Haarlem-Schoten. 

Alle schoolleiders hebben een bovenschools aandachtsgebied (portefeuille) gekozen. Zo hoeven niet alle schoolleiders alles te doen en te weten, maar kunnen ze kennis delen en gebruik maken van elkaars beleid, kennis en ervaringen.

De portefeuilles zijn: financiën (Brigitte Wisker), personeel (Caroline Erkens) en facilitaire zaken en ICT (Arnold van der Peet).