Haarlem-Schoten

MT Stichting Haarlem-Schoten
 

De stichting Haarlem-Schoten omvat twee basisscholen met in totaal vier locaties. Elke locatie heeft zijn eigen directeur:

Arnold van der Peet – Liduinaschool locatie Timor

Silvia Homan – Liduinaschool locatie Juno

Arjen Karelse- Sint Bavoschool locatie Eem

Gea Baars - Sint Bavoschool locatie Revius

 

De directeuren hebben de dagelijkse leiding over de locatie en zijn verantwoordelijk voor de locatie. Ze sturen het schoolteam aan, voeren gesprekken met teamleden, ouders en leerlingen, maken schoolplannen en jaarplannen, houden de opbrengsten in de gaten, doen klassenbezoeken enz. 

Samen met de algemeen directeur vormen de vier directeuren het MT (managementteam) van de stichting. De algemeen directeur is leidinggevende van het managementteam,  aanspreekpunt voor het TB, voor de GMR en diverse externe contacten waar de stichting mee te maken heeft. Ook is hij eindverantwoordelijke voor de Stichting KBO Haarlem-Schoten. 

Alle directeuren hebben een bovenschools aandachtsgebied. Zo hoeven niet alle directeuren alles te doen en te weten, maar kunnen ze kennis delen en gebruik maken van elkaars beleid, kennis en ervaringen.

De portefeuilles zijn: financiën, personeel en facilitaire zaken en ICT .