Vergaderdata

De vergaderdata van het schooljaar 2017-2018:

31 oktober 2017 maandag  
13 december 2017 woensdag  
22 februari 2018 donderdag  
9 april 2018 maandag  
4 juli 2018 woensdag  
       
       
       

GMR@haarlemschoten.nl